I kvällTräning på sensia i kväll ---> spinning :) gick gode bra hängde me hyggligt ;) snart snart e tilbaka på banan !!